Rädda ditt äktenskap

För att undvika en skilsmässa är det viktigt att ha förståelse för varför människor skiljer sig. Skilsmässa online har i en undersökning frågat personer som skiljt sig varför de skiljde sig och presenterat en topplista. Vi har med deras tillåtelse klistrat in listan här under.

De tillfrågade blev även ombedda att föreslå något som hade kunnat stoppa deras egen skilsmässa. Topplistan presenteras även här under.

Varför skiljde du dig?
Topp 10
 1. (29%) Vi växte isär/hade inte längre känslor kvar för varandra
 2. (20%) Vi hade olika värderingar/inga gemensamma intressen
 3. (12%) På grund av otrohet
 4. (9%) Vi kom inte överens
 5. (7%) På grund av ekonomiska problem
 6. (6%) På grund av fysisk/psykisk misshandel
 7. (6%) På grund av min partners problem
 8. (1%) På grund av att vårt äktenskap var ett skenäktenskap
 9. (1%) På grund av otillräcklig eller ingen kommunikation
 10. (8%) Andra skäl

Vad hade kunnat rädda ditt äktenskap?
Topp 4
 1. (38%) Om vi hade kommunicerat bättre
 2. (6%) Om vi hade sökt äktenskapsrådgivning
 3. (2%) Om min partner hade kunnat lösa sina ekonomiska problem
 4. (4%)  Andra skäl